Úvod > Fakulta >

Deň otvorených dverí EF UMB

Pre záujemcov o štúdium na Ekonomickej fakulte sa uskutočnil DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 30. januára 2010 o 10:00 hod. v Slávnostnej aule EF UMB.
 
Dátum: 30. 1. 2010
Čas začiatku: 10:00
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Slávnostná aula, EF UMB
Odborný gestor: Ekonomická fakulta UMB
Hlavný cieľ: Prodekan pre pedagogickú činnosť Ing. Vladimír Hiadlovský otvoril a privítal účastníkov Dňa otvorených dverí a zároveň poskytol informácie o možnostiach a podmienkach štúdia na fakulte v akademickom roku 2010/2011.
Prodekan pre rozvoj Ing. Ladislav Klement, PhD. informoval o organizovaných prípravných kurzoch na prijímacie skúšky a na záver sa konala prehliadka priestorov Ekonomickej fakulty UMB.
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:nie sú
Ďalšie informácienie sú
Web: http://www.ef.umb.sk
 
Kontaktná osoba
Meno: Ladislav Klement
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: EF UMB
E-mail:
ladislav.klement
Telefón: 048 446 21 50
 
Fotogaléria
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: