Úvod > Fakulta >

Exkurzia "Betonika - Priechod"

V rámci predmetu sociálna politika sa dňa 11.11. 2009 uskutočnila exkurzia do zariadenia sociálnych služieb Betonika Priechod, ktorého zriaďovateľom je Občianske združenie Chránené bývanie a chránené dielne (OZ CHRABYD) a do INTEGRY – chránené dielne, n.o.
Študenti videli ako žijú a pracujú občania so zdravotným postihnutím, dozvedeli sa o viaczdrojovom financovaní sociálnych služieb a služieb zamestnanosti v SR.
 
Dátum: 11. 11. 2009
Čas začiatku:
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Zariadenie sociálnych služieb Betonika - Priechod
Odborný gestor: Katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja
Hlavný cieľ: nie je
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:nie sú
Ďalšie informácienie sú
Web: http://www.ef.umb.sk
 
Kontaktná osoba
Meno: Ladislav Klement
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: EF UMB
E-mail:
ladislav.klement
Telefón: 048 446 21 50
 
Fotogaléria
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: