Úvod > Fakulta >

Medzinárodná konferencia "Universities in Central Europe 20 years after the fall of the Berlin Wall"

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov,
Fakulta humanitných vied, Katedra európskych kultúrnych štúdií a Ekonomická fakulta, Katedra odbornej jazykovej komunikácie organizovali v dňoch 4. - 5. júna 2009 medzinárodnú konferenciu Les Universités en Europe centrale, 20 ans aprés la chute du mur de Berlin - Universities in Central Europe 20 years after the fall of the Berlin Wall.
 
Dátum: 4. 6. 2009 - 5. 6. 2009
Čas začiatku:
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB
Odborný gestor: Ekonomická fakulta UMB
Hlavný cieľ: nie je
Kategória: Konferencia s medzinárodnou účasťou
Rokovací jazyk: slovenský
český
anglický
francúzsky
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:nie sú
Ďalšie informácienie sú
Web: http://www.ef.umb.sk
 
Kontaktná osoba
Meno: Ladislav Klement
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: EF UMB
E-mail:
ladislav.klement
Telefón: 048 446 21 50
 
Fotogaléria
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: