Úvod > Fakulta >

Prednáška Mgr. Jakub B. Bączeka: Animácia v cestovnom ruchu v Poľsku a v zahraničí

Katedra cestovného ruchu a spoločného stravovania EF UMB v Banskej Bystrici Vás pozýva na prednášku p. Mgr. Jakuba B. Bączeka z Poľska, generálneho riaditeľa firmy STAGEMAN so sídlom v Chorzówe na tému
„Animácia v cestovnom ruchu v Poľsku a v zahraničí“
 
Dátum: 8. 11. 2011
Čas začiatku: 10:40
Čas ukončenia: 12:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Poslucháreň 115, EF UMB
Odborný gestor: Katedra cestovného ruchu a spoločného stravovania
Hlavný cieľ: Prednáška je určená študentom študijného odboru
cestovný ruch a všetkým záujemcom o problematiku animácie v cestovnom ruchu.
Kategória: Zahraničný prednášajúci
Rokovací jazyk: slovenský
anglický
poľský
Zhodnotenie:
 
Kontaktná osoba
Meno: Ján Orieška
Titul: doc. Ing., PhD.
Organizácia: EKonomická fakulta UMB
E-mail:
jan.orieska
Telefón:
 
Zoznam priložených súborov

Oznam - animacia Baczek.pdf (28. 10. 2011 15:06:17)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Tokarska Gabriela