Úvod > Fakulta >

Vysoká škola Hotelová Praha

Dňa 6. mája 2009 sa uskutočnilo na pôde Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici rokovanie o spolupráci s Vysokou školou hotelovou z Prahy.
 
Dátum: 6. 5. 2009
Čas začiatku:
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB
Odborný gestor: Katedra cestovného ruchu a spoločného stravovania
Hlavný cieľ: nie je
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
český
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:nie sú
Ďalšie informácienie sú
Web: http://www.ef.umb.sk
 
Kontaktná osoba
Meno: Ladislav Klement
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: EF UMB
E-mail:
ladislav.klement
Telefón: 048 446 21 50
 
Fotogaléria
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: