Úvod > Fakulta >

Asociácia lekárnikov Slovenska

Na pôde Ekonomickej fakulty bola dňa 23. apríla 2009 podpísaná zmluva o spolupráci s Asociáciou lekárnikov Slovenska v zastúpení na strane EF UMB dekankou prof. Ing. Máriou Uramovou, PhD. a na strane ALS generálnym riaditeľom doc. Ing. PhDr. Júliusom Ondrejom, PhD.
Predmetom tejto zmluvy je partnerstvo a spolupráca, propagácia štúdia, služieb, edičnej činnosti a poradenstva medzi obidvoma zmluvnými stranami.
 
Dátum: 23. 4. 2009
Čas začiatku:
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB
Odborný gestor: Ekonomická fakulta UMB
Hlavný cieľ: nie je
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:nie sú
Ďalšie informácienie sú
Web: http://www.ef.umb.sk
 
Kontaktná osoba
Meno: Ladislav Klement
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: EF UMB
E-mail:
ladislav.klement
Telefón: 048 446 21 50
 
Fotogaléria
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: