Úvod > Fakulta >

Študentská vedecká aktivita

Dňa 23. apríla 2009 sa uskutočnila medzinárodná študentská konferencia

ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ AKTIVITA

organizovaná Ekonomickou fakultou v spolupráci s občianskym združením Ekonómia,
na ktorej študenti odprezentovali svoje práce z oblasti ekonomických vied
so zameraním sa na samostatnú vedeckú činnosť a prínos pre prax.
 
Dátum: 23. 4. 2009
Čas začiatku:
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB
Odborný gestor: Ekonomická fakulta UMB
Hlavný cieľ: nie je
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
český
anglický
francúzsky
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:nie sú
Ďalšie informácienie sú
Web: http://www.ef.umb.sk
 
Kontaktná osoba
Meno: Ladislav Klement
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: EF UMB
E-mail:
ladislav.klement
Telefón: 048 446 21 50
 
Fotogaléria
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: