Úvod > Fakulta >

Vedecká rada UMB

Dňa 16. apríla 2009 sa na Ekonomickej fakulte UMB uskutočnilo slávnostné zasadnutie Vedeckej rady UMB.
Po zasadnutí VR UMB rektorka UMB prof. PhDr. Beata Kosová, CSc. v Slávnostnej aule udelila čestné tituly

DOCTOR HONORIS CAUSA
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

prof. Dr. René Schaffhauserovi
doc. PhDr Milanovi Rúfusovi, CSc., in memoriam
(ocenenie prevzala manželka PhDr. Magda Rúfusová)
prof. Piotrovi Jenzy Kuncemu
 
Dátum: 16. 4. 2009
Čas začiatku:
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB
Odborný gestor: Ekonomická fakulta UMB
Hlavný cieľ: nie je
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:nie sú
Ďalšie informácienie sú
Web: http://www.ef.umb.sk
 
Kontaktná osoba
Meno: Ladislav Klement
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: EF UMB
E-mail:
ladislav.klement
Telefón: 048 446 21 50
 
Fotogaléria
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: