Úvod > Fakulta >

Medzinárodná vedecká konferencia "EURODOC 2009"

V dňoch 26. - 28. marca 2009 sa uskutočnila na pôde Ekonomickej fakulty UMB medzinárodná vedecká konferencia

EURODOC 2009

"Inovácie v Európe - z univerzity do praxe a späť",

kde sa stretli zástupcovia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov z väčšiny európskych štátov.
 
Dátum: 26. 3. 2009 - 28. 3. 2009
Čas začiatku:
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB
Odborný gestor: Ekonomická fakulta UMB
Hlavný cieľ: nie je
Kategória: Konferencia s medzinárodnou účasťou
Rokovací jazyk: slovenský
český
anglický
nemecký
francúzsky
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:nie sú
Ďalšie informácienie sú
Web: http://www.ef.umb.sk
 
Kontaktná osoba
Meno: Ladislav Klement
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: EF UMB
E-mail:
ladislav.klement
Telefón: 048 446 21 50
 
Fotogaléria
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: