Úvod > Fakulta >

Prednáška Brigity Schmognerovej "Crisis Response Must Be More Ambitious"

23. marca 2009 sa v aule Rotunda uskutočnila
pod záštitou prof. Ing. Márie Uranovej, PhD., dekanky Ekonomickej fakulty UMB,

prednáška
Viceprezidentky Európskej banky pre obnovu a rozvoj

Brigity SCHMOGNEROVEJ

CRISIS RESPONSE
MUST BE MORE AMBITIOUS
 
Dátum: 23. 3. 2009
Čas začiatku:
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB
Odborný gestor: Ekonomická fakulta UMB
Hlavný cieľ: nie je
Kategória: Domáci prednášajúci
Rokovací jazyk: slovenský
anglický
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:nie sú
Ďalšie informácienie sú
Web: http://www.ef.umb.sk
 
Kontaktná osoba
Meno: Ladislav Klement
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: EF UMB
E-mail:
ladislav.klement
Telefón: 048 446 21 50
 
Fotogaléria
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: