Úvod > Fakulta >

Prijatie najlepších študentov Ekonomickej univerzity UMB v Banskej Bystrici v akademickom roku 2007/2008

Pri príležitosti Dňa študentov vedenie Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici oceňuje študentov, ktorí za predchádzajúci akademický rok dosiahli vynikajúce študijné výsledky. Táto tradícia vznikla pred ôsmimi rokmi, kedy sa ocenenie najlepších študentov fakulty uskutočnilo po prvýkrát.
Vedenie fakulty sa stretlo s 23 najlepšími študentmi, ktorí v akademickom roku 2007/2008 dosiahli vynikajúce študijné výsledky. Dosiahli študijný priemer do 1,25.
 
Dátum: 3. 12. 2008
Čas začiatku:
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB
Odborný gestor: Ekonomická fakulta UMB
Hlavný cieľ: nie je
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:nie sú
Ďalšie informácienie sú
Web: http://www.ef.umb.sk
 
Kontaktná osoba
Meno: Ladislav Klement
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: EF UMB
E-mail:
ladislav.klement
Telefón: 048 446 21 50
 
Medzi najlepších študentov denného štúdia patrili:
Meno Priezvisko Ročník ŠP Vážený št.priemer
Daniela Baffiová 5 FBID 1,17
Katarína Barcajová 5 CRD 1,12
Zuzana Bednárová 5 CRD 1,21
Tatiana Dobrá 5 EaRPD 1,10
Marián Hronský 5 ERPDP 1,21
Miroslav Kello 5 FBID 1,20
Marianna Kolláriková 5 FBID 1,25
Michaela Kopčáková 5 EaRPD 1,20
Veronika Kukučková 5 EaRPD 1,00
Valéria Kunská 5 FBID 1,25
Vladimíra Kupcová 5 EaRPD 1,18
Júlia Kupcová 5 VEaSD 1,20
Monika Medvecká 5 EaRPD 1,20
Alena Nováková 2 EMPD* 1,12
Katarína Pakanová 5 FBID 1,25
Michaela Papalová 5 FBID 1,19
Martin Podolinský 2 EMPDPP* 1,21
Andrea Prokopovičová 5 CDR 1,23
Zuzana Tomaščíková 5 EaRPD 1,25
Soňa Voláková 3 EMPD* 1,16
Zuzana Vozárová 5 VeaSD 1,24
Ivana Vrbická 5 EaRPD 1,24
Monika Zelenayová 3 EMPD* 1,22
 
Fotogaléria
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: