Úvod > Fakulta >

Ples Ekonomickej fakulty

Dňa 8.februára 2008
sa v priestoroch hotela DIXON

uskutočnil

2. reprezentačný ples
Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
 
Dátum: 8. 2. 2008
Čas začiatku:
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: hotel Dixon
Odborný gestor: Ekonomická fakulta UMB
Hlavný cieľ: nie je
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:nie sú
Ďalšie informácienie sú
Web: http://www.ef.umb.sk
 
Kontaktná osoba
Meno: Ladislav Klement
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: EF UMB
E-mail:
ladislav.klement
Telefón: 048 446 21 50
 
Fotogaléria
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: