Úvod > Fakulta >

8. zimné majstrovstvá zamestnancov UMB

Reprezentanti za EF UMB sa (ako obvykle) úspešne umiestnili na popredných miestach:

Výsledky zimných majstrovstiev zo dňa 4.2. 2008 uskutočneného na Donovaloch:

Beh voľnou technikou 3 km – ženy
1. Slobodníková Oľga
2. Podobová Barbora

Beh voľnou technikou 6 km – muži A
1. Kypta Pavol
2. Benčaj Michal
3. Bačík Miloš

Beh voľnou technikou 3 km – muži B
1. Kypta Peter
2. Kollár Juraj
3. Janek Marián

Slalom - ženy A
1. Gottwaldová Marcela
2. Mikušová Michaela
3. Foltínová Marianna

Slalom - ženy B
1. Križanová Alena
2. Kontríková Iveta
3. Vojáčková Jiřina

Slalom - muži A
1. Kottman Peter
2. Laco Peter
3. Sokáč Ivan

Slalom - muži B
1. Starovecký Jozef
2. Kollár Juraj
3. Hanzel Pavol

Zjazd na netradičnom prostriedku
1. MASTODONT 2 ( Hanesová, Hronec, Laco)
2. KANON (Starovecký, Štefánik, Podobová)
3. MUSTANG (Bačík, Slobodníková, Franek)
 
Dátum: 4. 2. 2008
Čas začiatku:
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Rektorát
Miesto: Donovaly
Odborný gestor: Rektorát UMB
Hlavný cieľ: nie je
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:nie sú
Ďalšie informácienie sú
Web: http://www.ef.umb.sk
 
Kontaktná osoba
Meno: Ladislav Klement
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: EF UMB
E-mail:
ladislav.klement
Telefón: 048 446 21 50
 
Fotogaléria
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: