Úvod > Fakulta >

Deň dekanky

Dňa 14. júna 2007

sa uskutočnil

D E Ň D E K A N K Y 2007.

Zamestnanci fakulty sa stretli v príjemnom prostredí areálu zdravia Pod Suchým vrchom neďaleko Banskej Bystrice. O zábavu sa postarali doktorandi, ktorí pripravili súťaže v disciplínach od výmyslu sveta. Dobre padol aj chutný guláš či kapustnica.

 
Dátum: 14. 6. 2007
Čas začiatku:
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: areál zdravia pod Suchým vrchom
Odborný gestor: Ekonomická fakulta UMB
Hlavný cieľ: nie je
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:nie sú
Ďalšie informácienie sú
Web: http://www.ef.umb.sk
 
Kontaktná osoba
Meno: - -
Titul:
Organizácia:
E-mail:  
Telefón:
 
Fotogaléria
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: