Úvod > Fakulta >

KPMG - Ace The Case

Súťaž pre študentov Ekonomickej fakulty UMB spojená s workshopom zameraným na riešenie prípadových štúdií.
 
Dátum: 27. 10. 2011 - 28. 10. 2011
Čas začiatku: 08:00
Čas ukončenia: 18:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Slávnostná aula, EF UMB
Odborný gestor: Katedra ekonomiky a manažmentu podniku
Hlavný cieľ: The objectives of the event are to allow the students to talk through the day and analyze the case. It also aims at put them at ease with the presentation during the following day. This also presents a great opportunity to network with students and start to build a strong relationship with them in an informal setting.
Kategória: Workshop s medzinárodnou účasťou
Rokovací jazyk: anglický
Zhodnotenie:
 
Kontaktná osoba
Meno: Ladislav Klement
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB
E-mail:
ladisalv.klement
Telefón: -
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Tokarska Gabriela