Úvod > Fakulta >

Dr. Marek Nowacki - TOURISM ATTRACTIONS – CONCEPT, DEVELOPMENT, MANAGEMENT

Katedra cestovného ruchu a spoločného stravovania
EF UMB v Banskej Bystrici

Vás pozýva na prednášku
Dr. Mareka Nowackeho z Poľska
z Akademie Wychowania Fizycznego v Poznani
 
Dátum: 22. 11. 2011
Čas začiatku: 10:40
Čas ukončenia: 12:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Slávnostná aula EF UMB, 2.poschodie
Odborný gestor: Katedra cestovného ruchu a spoločného stravovania
Hlavný cieľ: Prednáška je v anglickom jazyku,
zameria sa na príklady z praxe cestovného ruchu v Poľsku a Európe
Kategória: Zahraničný prednášajúci
Rokovací jazyk: anglický
poľský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:-
Ďalšie informácie-
 
Kontaktná osoba
Meno: Daniela Chrančoková
Titul: Ing.
Organizácia: KCRaSS EF UMB
E-mail:
daniela.chrancokova
Telefón:
 
Zoznam priložených súborov

Dr Nowacki - Tourism attractions.pdf (9. 11. 2011 15:00:00)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Tokarska Gabriela