Úvod > Fakulta >

Prezentácia noviniek v databázach ProQuest

Univerzitná knižnica UMB a spoločnosť Albertina icome Bratislava, si Vás dovoľujú pozvať na prezentáciu noviniek
v databázach ProQuest.
 
Dátum: 15. 11. 2011
Čas začiatku: 10:30
Čas ukončenia: 12:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Slávnostná aula EF UMB, 2. poschodie HB
Odborný gestor: Univerzitná knižnica UMB
Hlavný cieľ: Príďte si vypočuť novinky vo vyhľadávaní, nových produktoch a nástrojoch pre efektívne využívanie databáz priamo od zástupcu spoločnosti Albertina icome Bratislava, Mgr. Ladislava Svršeka.

Pozvaní sú vedecko-pedagogickí pracovníci, doktorandi i študenti.
Kategória: Seminár domáci (v SR)
Rokovací jazyk: slovenský
český
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:-
Ďalšie informácie-
 
Kontaktná osoba
Meno: Michaela Mikušová
Titul:
Organizácia: EF UMB
E-mail:
michaela.mikusova
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Tokarska Gabriela