Úvod > Fakulta >

Narodne kolo medzinarodnej sutaze KPMG

Tvoje myslenie Ťa môže dostať ďalej ako by si čakal. Napríklad do Číny!
Medzinárodná súťaž KICC dáva Tebe a trom ďalším členom tímu možnosť analyzovať, plánovať, prezentovať – a VYHRAŤ výlet na medzinárodné kolo v Hong Kongu.
 
Dátum: 9. 11. 2011
Čas začiatku:
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: KPMG Bratislava
Odborný gestor: KPMG
Hlavný cieľ: Dňa 9. novembra 2011 sa tím študentov Ekonomickej fakulty zúčastnil na národnom kole medzinárodnej súťaže KPMG International Competition 2011, kde obsadil 3. miesto.
Gratulujeme účastníkom a ďakujeme za reprezentáciu Ekonomickej fakulty.
Kategória: Súťaže
Rokovací jazyk: slovenský
anglický
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:nie sú
Ďalšie informácienie sú
Web: http://www.ef.umb.sk
 
Kontaktná osoba
Meno: Ladislav Klement
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: EF UMB
E-mail:
ladislav.klement
Telefón: 048 446 21 50
 
Fotogaléria
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: