Úvod > Fakulta >

Prednáška Mag. Patrika Sagmeistra - Bilaterale Handelsbeziehungen Slowakei-Österreich

Katedra odbornej jazykovej komunikácie
v spolupráci
s Referátom medzinárodných vzťahov
EF UMB

Vás pozýva na prednášku
Mag. Patrika Sagmeistra, obchodného radcu
Rakúskeho veľvyslanectva v SR
 
Dátum: 23. 11. 2011
Čas začiatku: 17:00
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: zasadačka č. 3, prízemie, hlavná budova EF UMB
Odborný gestor: Katedra odbornej jazykovej komunikácie
Hlavný cieľ: Hostia:
Mag. P. TRUMMER predseda predstavenstva
STEFE SK Group, Graz, Rakúsko

Mag. J. LANDSCHÜTZER člen predstavenstva,
EKOLOGICKÁ ENERGETIKA, a.s. Banská Bystrica

Kategória: Zahraničný prednášajúci
Rokovací jazyk: nemecký
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:-
Ďalšie informácie-
 
Kontaktná osoba
Meno: Katarína Miková
Titul: PhDr.
Organizácia: EF UMB
E-mail:
katarina.mikova
Telefón:
 
Zoznam priložených súborov

PLAGATSagmeister.pdf (15. 11. 2011 13:49:17)
PS kurzes Profil.pdf (15. 11. 2011 13:49:37)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Tokarska Gabriela