Úvod > Fakulta >

50 rokov mladosti - Výročie Univerzitného folklórneho súboru Mladosť

Pozývame Vás na slávnostný program pri príležitosti výročia Univerzitného folklórneho súboru Mladosť, ktoré sa uskutoční v dňoch 2. decembra o 18.00 a 3. decembra 2011 o 17.00 v aule Beliana na Tajovského 40 v Banskej Bystrici.
 
Dátum: 2. 12. 2011 - 3. 12. 2011
Čas začiatku:
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Rektorát
Miesto: Aula Beliana, Univerzita Mateja Bela, Tajovského 40, 974 Banská Bystrica
Odborný gestor: Mgr. art. Martin Urban
Hlavný cieľ: Program pri príležitosti 50. výročia Univerzitného folklórneho súboru Mladosť.
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Pozývame Vás na slávnostný program pri príležitosti výročia Univerzitného folklórneho súboru Mladosť, ktoré sa uskutoční v dňoch 2. decembra o 18.00 a 3. decembra 2011 o 17.00 v aule Beliana na Tajovského 40 v Banskej Bystrici
Ďalšie informácieViac informácií o predstaveniach, cenách lístkov a možnosti zakúpenia vstupeniek nájdete na http://www.ufsmladost.sk/vyrocie.php.
Web: http://www.ufsmladost.sk/vyrocie.php
 
Kontaktná osoba
Meno: Zuzana Drugová
Titul: PhDr.
Organizácia: Centrum pre celoživotné vzdelávanie UMB
E-mail:
zuzana.drugova
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: