Úvod > Fakulta >

Medzinárodná vedecká konferencia „Odborný jazyk a interkultúrna komunikácia“

Pri príležitosti 30. výročia založenia Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici sa pod gestorstvom

Katedry odbornej jazykovej komunikácie

uskutočnila v dňoch 7.-8. júna 2007 medzinárodná vedecká konferencia

„Odborný jazyk a interkultúrna komunikácia“.

Zúčastnili sa jej zástupcovia z 9 krajín - USA, Nemecko, Rakúsko, Francúzsko, Španielsko, Taliansko, Maďarsko, Česká republika a samozrejme SR. Hlavnou témou konferencie bola problematika vyučovania odborného jazyka, odborná terminológia, reálie jednotlivých krajín, frazeológia a interkultúrna komunikácia.
 
Dátum: 7. 6. 2007 - 8. 6. 2007
Čas začiatku:
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB
Odborný gestor: Katedra odbornej jazykovej komunikácie
Hlavný cieľ: Súčasťou konferencie bol aj workshop, na ktorom boli prítomní aj manažéri nemecko-slovenských a rakúsko-slovenských firiem, ktorí sú aj sponzormi konferencie (KAGO, FERMAS, DOKA, HBMartin, Küster, ROCO) V troch sekciách anglickej, nemeckej a v sekcii románskych jazykov odzneli príspevky v 5 svetových jazykoch.
Kategória: Kongres medzinárodný (v SR alebo v ČR v svetovom jazyku)
Rokovací jazyk: slovenský
český
anglický
nemecký
maďarský
francúzsky
španielsky
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:nie sú
Ďalšie informácienie sú
Web: http://www.ef.umb.sk
 
Kontaktná osoba
Meno: - -
Titul:
Organizácia:
E-mail:  
Telefón:
 
Fotogaléria
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: