Úvod > Fakulta >

Medzinárodná vedecká konferencia "Scientia Iuventa"

Na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici sa

dňa 1. júna 2007

uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia doktorandov

Scienta Iuventa 2007.
 
Dátum: 1. 6. 2007
Čas začiatku:
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB
Odborný gestor: Centrum rozvoja doktorandov
Hlavný cieľ: nie je
Kategória: Konferencia s medzinárodnou účasťou
Rokovací jazyk: slovenský
český
anglický
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Študenti doktorandského štúdia prezentovali svoje práce v štyroch sekciách: Cestovný ruch Ekonomika a manažment podniku Regionálny rozvoj a verejná správa Verejná ekonomika a služby
Ďalšie informácienie sú
Web: http://www.ef.umb.sk
 
Kontaktná osoba
Meno: - -
Titul:
Organizácia:
E-mail:  
Telefón:
 
Fotogaléria
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: