Úvod > Fakulta >

Medzinárodná vedecká konferencia "Determinanty sociálneho rozvoja - sociálne podnikanie V."

Katedra verejnej ekonomiky Ekonomickej fakulty UMB uskutočnila v dňoch

24. a 25. mája 2007

medzinárodnú vedeckú konferenciu
Determinanty sociálneho rozvoja - sociálne podnikanie V.
 
Dátum: 24. 5. 2007 - 25. 5. 2007
Čas začiatku:
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB
Odborný gestor: Katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja
Hlavný cieľ: Predmetom rokovania boli oblasti sociálnej ekonómie a sociálnej ekonomiky, verejných služieb a sociálneho podnikania, sociálnych sietí a sociálneho podnikania v teórii a v praxi.
Kategória: Konferencia s medzinárodnou účasťou
Rokovací jazyk: slovenský
český
anglický
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:nie sú
Ďalšie informácienie sú
Web: http://www.ef.umb.sk
 
Kontaktná osoba
Meno: - -
Titul:
Organizácia:
E-mail:  
Telefón:
 
Fotogaléria
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: