Úvod > Fakulta >

Študentská vedecká konferencia "Študentské vedecké fórum 2007"

Dňa 26. apríla 2007 sa v priestoroch Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici uskutočnil už 13. ročník medzinárodnej študentskej vedeckej konferencie

„Študentské vedecké fórum 2007",

tematicky zamerané na Ekonomickú teóriu a prax z pohľadu študentov.
 
Dátum: 26. 4. 2007
Čas začiatku:
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB
Odborný gestor: Ekonomická fakulta UMB
Hlavný cieľ: V rámci tohto podujatia študenti prezentovali svoje práce z oblasti ekonomických vied, zameraním sa na samostatnú vedeckú činnosť a prínos pre prax. Účelom konferencie bolo formou súťaže v rámci jednotlivých sekcií motivovať študentov, aby plne rozvinuli svoj potenciál a prejavili svoje analytické schopnosti, schopnosť samostatne a kreatívne myslieť, komunikovať a obhajovať vlastný názor. Študenti sa totuo formou zapojili do výskumnej činnosti, získavali nové podnety pre rozvoj ekonomickej vedy a aplikovateľných poznatkov pre ekonomickú prax.
Kategória: Kongres medzinárodný (v SR alebo v ČR v svetovom jazyku)
Rokovací jazyk: slovenský
český
anglický
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:42 prihlásených prác bolo podľa tematického zamerania rozdelených do 8 sekcií: 1. sekcia - cestovný ruch 2. sekcia - ekonomika a manažment podniku 3. sekcia - verejná ekonomika a služby 4. sekcia - regionálny rozvoj 5. sekcia - spoločenské vedy 6. sekcia - financie, bankovníctvo a investovanie 7. sekcia - kvantitatívne metódy a informatika 8. sekcia - ekonomická teória a prax (práce v cudzom jazyku)
Ďalšie informácieKvalitu študentských prác, prezentáciu problémov, didaktiku spracovania i reakciu na položené otázky v jednotlivých sekciách posudzovali na základe schválených kritérií komisie, zostavené z pedagogických a vedeckých pracovníkov a zástupcu študentov. Víťazné práce z jednotlivých sekcií sú odporúčané do celoslovenského kola, ktoré sa každoročne koná v Nových Zámkoch. Organizátorom konferencie bola Ekonomická fakulta UMB a Občianske združenie Ekonómia.
Web: http://www.ef.umb.sk
 
Kontaktná osoba
Meno: - -
Titul:
Organizácia:
E-mail:  
Telefón:
 
Fotogaléria
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: