Úvod > Fakulta >

Odovzdávanie osvedčení kvality

V dňoch 23. - 25. 11. 2006 Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici v spolupráci s certifikačnou organizáciou SGS Slovakia, spol. s r. o. Košice zorganizovala už po druhýkrát kurz "Manažér systému riadenia kvality". Kurz bol určený pre študentov 5. ročníka, zamestnancov fakulty aj zamestnancov organizácií, ktorí sa vo svojej praxi stretávajú s oblasťou riadenia kvality.
Úspešným absolventom kurzu dňa 6. 2. 2007 boli slávnostne odvozdané osvedčenia "Manažér QMS" v zmysle normy ISO 9001:2000. Z odovzdávania osvedčení sa stala malá, ale veľmi milá slávnostná udalosť, ktorej sa osobne zúčastnila dekanka fakulty prof. Ing. Mária Uramová, PhD., garant kurzu a predstaviteľka manažmentu fakulty pre kvalitu Ing. Helena Čierna, PhD. a prodekani pre rozvoj a pedagogickú činnosť - PhDr. Marián Kika, Ing. Vladimír Hiadlovský.
Účastníci kurzu obdržali certifikát odbornej spôsobilosti v oblasti riadenia systémov kvality, ktorý môžu zúžitkovať vo svojom praktickom živote. Uplatnenie študentov na trhu práce sa stáva ďaleko širšie a flexibilnejšie.
 
Dátum: 6. 2. 2007
Čas začiatku:
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB
Odborný gestor: doc. Ing. Helena Čierna, PhD.
Hlavný cieľ: nie je
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:nie sú
Ďalšie informácienie sú
Web: http://www.ef.umb.sk
 
Kontaktná osoba
Meno: - -
Titul:
Organizácia:
E-mail:  
Telefón:
 
Fotogaléria
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: