Úvod > Fakulta >

Ples Ekonomickej fakulty

V duchu osláv 30. výročia Ekonomickej fakulty UMB sa uskutočnil prvý ples, ktorý založil tradíciu plesov Ekonomickej fakulty UMB. Uskutočnil sa dňa 13. januára 2007 v hoteli DIXON. Po úvodnom privítaní účastníkov plesu dekankou fakulty - prof. Ing. Máriou Uramovou, PhD. s manželom, prípitku a otváracieho tanca sa rozprúdila zábava, ktorá trvala do skorých ranných hodín. Ne plese sa zúčastnili okrem zamestnancov fakulty a pozvaných hostí, aj absolventi fakulty, ktorí boli deň pred plesom účastníkmi stretnutia absolventov.
 
Dátum: 13. 1. 2007
Čas začiatku:
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: hotel Dixon
Odborný gestor: prof. Ing. Mária Uramová, PhD.
Hlavný cieľ: nie je
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:nie sú
Ďalšie informácienie sú
Web: http://www.ef.umb.sk
 
Kontaktná osoba
Meno: - -
Titul:
Organizácia:
E-mail:  
Telefón:
 
Fotogaléria
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: