Úvod > Fakulta >

Stretnutie absolventov fakulty

Dňa 12. januára 2007 sa uskutočnilo stretnutie s bývalými študentmi, dnes už absolventmi Ekonomickej fakulty UMB.

Stretnutie je jedným zo sprievodných akcií uskutočnených pri príležitosti 30. výročia založenia fakulty. Oficiálna časť sa niesla v duchu spomínania a bilancovania dosiahnutých úspechov fakulty v jej 30 ročnej histórii, ale aj plánov a perspektív v ďalšom období. Veľká časť absolventov našli výborné uplatnenie v praxi, sú úspešní podnikatelia, alebo pôsobia na postoch vrcholového manažmentu v podnikoch cestovného ruchu, spoločného stravovania, štátnej a verejnej správy, bankových a finančných inštitúciách, či ministerstvách.

Za absolventov predniesol prejav Ing. Tibor Tomáš, jeden z prvých absolventov Ekonomickej fakulty.

V rámci neoficiálnej časti sa pri malom občerstvení spomínalo, hodnotilo, ale aj vymieňali skúsenosti a poznatky z praxe.
 
Dátum: 12. 1. 2007
Čas začiatku:
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB
Odborný gestor: Ekonomická fakulta UMB
Hlavný cieľ: nie je
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:nie sú
Ďalšie informácienie sú
Web: http://www.ef.umb.sk
 
Kontaktná osoba
Meno: - -
Titul:
Organizácia:
E-mail:  
Telefón:
 
Fotogaléria
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: