Úvod > Fakulta >

Najlepší študenti

Vedenie Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
sa dňa 30. novembra 2006
stretlo s 23 najlepšími študentmi, ktorí v akademickom roku 2005/2006 dosiahli vynikajúce študijné výsledky.
Priemer ich študijných výsledkov bol do 1,20.

Srdečne blahoželáme !
 
Dátum: 30. 11. 2006
Čas začiatku:
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB
Odborný gestor: prof. Ing. Mária Uramová, PhD.
Hlavný cieľ: nie je
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:nie sú
Ďalšie informácienie sú
Web: http://www.ef.umb.sk
 
Kontaktná osoba
Meno: - -
Titul:
Organizácia:
E-mail:  
Telefón:
 
Fotogaléria
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: