Úvod > Fakulta >

Voľby dekana fakulty

Dňa 9. novembra 2006 sa na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici uskutočnili voľby nového dekana fakulty. Akademický senát Ekonomickej fakulty UMB na slávnostnom zasadnutí zvolil kadidáta na dekana na obdobie 2007 - 2010

prof. Ing. Máriu Uramovú, PhD.

Rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici vymenuje pani profesorku Uramovú do funkcie dekana s účinnosťou od 1. januára 2007.
 
Dátum: 9. 11. 2006
Čas začiatku:
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB
Odborný gestor: Ekonomická fakulta UMB
Hlavný cieľ: nie je
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:nie sú
Ďalšie informácienie sú
Web: http://www.ef.umb.sk
 
Kontaktná osoba
Meno: - -
Titul:
Organizácia:
E-mail:  
Telefón:
 
Fotogaléria
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: