Úvod > Fakulta >

VUB Student Award

VUB student award bol prvý ročník súťaže, ktorú vypísala Všeobecná úverová banka a.s. pre študentov 4. ročníkov ekonomických, matematických a technických fakúlt. Do súťaže sa prihlásilo celkovo 68 tímov, ktoré vypracovali zadané úlohy - z oblasti marketingovej komunikácie, riadenia ľudských zdrojov, retailového a korporátneho bankovníctva, ako aj analytické zadanie z riadenia úverového rizika. Na vypracovanie projektu mali účastníci 1 mesiac (29. 03. – 01. 05.).

Z Ekonomickej fakulty UMB predložili do súťaže projekty tri dvojčlenné družstvá študijného programu Financie, bankovníctvo a investovanie. Z odovzdaných projektov vybrala hodnotiaca komisia v záverečnej fáze 16 finálových tímov, ktoré absolvovali prezentáciu v ústredí VUB v Bratislave za účasti manažérov banky. Pri záverečnom hodnotení predložených projektov bol rozhodujúci spôsob uvažovania súťažiacich, kreativita, úroveň analytického myslenia a originalita riešení.

Poradie prvého ročníka VÚB Students Award :

1. miesto: Jana Štubňová, Zuzana Andelová – Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela
2. miesto: Zuzana Nováková, Stanislava Študencová - Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela
3. miesto: Zoltán Baka, Matúš Bašista – Právnická fakulta Univerzity Komenského a Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity

Okrem finančných cien pre víťazov v hodnote 60 000 Sk, 30 000 Sk a 20 000 Sk, budú mať finalisti možnosť spracovať v banke svoju diplomovú prácu, absolvovať prax, budú zaradení do budúcoročného trainee programu a taktiež sa im naskytá možnosť kariérneho uplatnenia vo VUB banke.

Víťazi prvého ročníka súťaže VÚB Students Award prevzali dňa 28.6.2006 ocenenia priamo z rúk Tomasa Spurného, predsedu predstavenstva VUB a.s. za účasti zástupcov odmenených VŠ.

Našim úspešným študentkám srdečne blahoželáme!
 
Dátum: 28. 6. 2006
Čas začiatku:
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: VUB Bratislava
Odborný gestor: Ekonomická fakulta UMB
Hlavný cieľ: nie je
Kategória: Súťaže
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:nie sú
Ďalšie informácienie sú
Web: http://www.ef.umb.sk
 
Kontaktná osoba
Meno: - -
Titul:
Organizácia:
E-mail:  
Telefón:
 
Fotogaléria
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: