Úvod > Fakulta >

Doctor honoris causa

Na návrh Vedeckej rady Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici zo dňa 20. októbra 2005 rozhodla Vedecká rada Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici dňa 22. júna 2006 o udelení čestnej vedeckej hodnosti

Doctor honoris causa
Univerzity Mateja Bela

pánovi Karl – Heinz Kagovi
 
Dátum: 22. 6. 2006
Čas začiatku:
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB
Odborný gestor: Ekonomická fakulta UMB
Hlavný cieľ: nie je
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:nie sú
Ďalšie informácienie sú
Web: http://www.ef.umb.sk
 
Kontaktná osoba
Meno: - -
Titul:
Organizácia:
E-mail:  
Telefón:
 
Fotogaléria
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: