Úvod > Fakulta >

Cena rektora

Rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Občianske združenie UNIVERSITAS MATTHIAE BELII

udelili dňa 22. júna 2006

Cenu rektora
za rok 2005

prof. Ing. Márii Uramovej, PhD.
v oblasti ekonomických vied:
za súbor dvoch monografií s názvom:
Trh práce a jeho nedokonalosti,
Sociálno-ekonomické súvislosti nezamestnanosti

a

prof. Ing. Jozefovi Benčovi, PhD.
v oblasti vysokoškolských učebníc, skrípt a terminologických slovníkov:

za vysokoškolskú učebnicu s názvom:
prof. Ing. Jozef Benčo, PhD., PaedDr. Ján Kamoďa, PhD., Ing. Štefan Hronec, PhD.,

Mgr. Stanislav Slačka
Ekonomika a manažment vzdelávania
 
Dátum: 22. 6. 2006
Čas začiatku:
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Rektorát
Miesto: Rektorát UMB
Odborný gestor: Rektorát UMB
Hlavný cieľ: nie je
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:nie sú
Ďalšie informácienie sú
Web: http://www.ef.umb.sk
 
Kontaktná osoba
Meno: - -
Titul:
Organizácia:
E-mail:  
Telefón:
 
Fotogaléria
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: