Úvod > Fakulta >

Microsoft

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici začne vo výučbe na Ekonomickej fakulte využívať nový podnikový informačný systém Microsoft Dynamics NAV (predtým Microsoft Navision). Toto riešenie nahradí 5 rokov používaný systém Navision Financials. Univerzita považuje vyučovanie práce s podnikovými informačnými systémami za významný krok k budovaniu znalostnej ekonomiky na Slovensku a podporu cieľov projektu MINERVA.

Know-how uložené v podnikových informačných systémoch získavajú študenti Ekonomickej fakulty UMB v rámci rôznych predmetov a viacerých študijných programov, napr. Financie, bankovníctvo a investovanie, či Ekonomika a manažment podniku. Študenti pracujú s reálnymi, nadnárodnými systémami a majú prístup k údajom cvičných firiem. Získavajú tak konkurenčnú výhodu, ktorú oceňuje aj prax. Už po skončení vysokej školy do určitej miery ovládajú prácu s podnikovými informačnými systémami, a hlavne poznajú ich možnosti a väzby na okolité systémy, ako sú napríklad aplikácie na riadenie vzťahov so zákazníkmi (CRM). Sú im tiež jasné princípy podnikania v e-priestore.

Univerzita používa podnikový informačný systém spoločnosti Microsoft vo vyučovaní už od roku 2001. Aby dala svojim študentom možnosť oboznámiť sa s najmodernejšími technológiami, rozhodla sa aktualizovať toto riešenie na novú verziu Microsoft Dynamics NAV. Zmena bude premietnutá do výučby už v akademickom roku 2006/2007.
 
Dátum: 2. 6. 2006
Čas začiatku:
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB
Odborný gestor: Ekonomická fakulta UMB
Hlavný cieľ: Uvedené riešenie, ktorého cieľom je podporiť výučbu na Ekonomickej fakulte UMB, sa používa hlavne na cvičeniach a seminároch ako ukážka práce s podnikovými informačnými systémami. Výhodou je, že ho študenti môžu využívať aj pri samostatných seminárnych prácach.
Riešenie Microsoft Dynamics NAV (predtým Microsoft Navision) je technologicky moderné riešenie pre stredne veľké podniky, ktorého funkcie možno ďalej rozširovať. Dokáže pokryť všetky základné procesy vo firme, presne a okamžite kontrolovať stav zásob, prináša prehľad o dôležitých obchodných informáciách a väčšiu kontrolu nad financiami. Vyznačuje sa rýchlou implementáciou a jednoduchým ovládaním vďaka používateľskému rozhraniu v štýle rozhrania Microsoft Office Outlook. V oblasti technickej podpory Microsoft Dynamics NAV bude UMB poskytovať služby a konzultácie spoločnosť Webcom – Istro s.r.o., ktorá má svoje zastúpenie aj v Banskej Bystrici.

Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:O Microsoft Dynamics Microsoft Dynamics je rodina riešení na riadenie financií, vzťahov so zákazníkmi a dodávateľských reťazcov, ktoré pomáhajú malým a stredne veľkým podnikom, veľkým spoločnostiam a divíziám globálnych podnikov pracovať efektívnejšie. Tieto integrované a adaptabilné obchodné riešenia sa dodávajú prostredníctvom siete špecializovaných partnerov a napomáhajú modernizovať a zlepšovať akékoľvek firemné procesy.
Ďalšie informácieO spoločnosti Microsoft Spoločnosť Microsoft (Nasdaq "MSFT") bola založená v roku 1975 a je svetovým lídrom v poskytovaní softvéru, služieb a riešení, ktoré jednotlivcom a firmám na celom svete pomáhajú plne realizovať ich potenciál. O spoločnosti Webcom – Istro s.r.o. Spoločnosť Webcom – Istro s.r.o. je dlhoročným partnerom spoločnosti Microsoft v oblasti dodávky a implementácie podnikového informačného systému v pozícii Microsoft Gold Certified partnera s najväčším počtom zákazníkov Microsoft Dynamics na Slovensku.
Web: http://www.ef.umb.sk
 
Kontaktná osoba
Meno: - -
Titul:
Organizácia:
E-mail:  
Telefón:
 
Fotogaléria
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: