Úvod > Fakulta >

Medzinárodná vedecká konferencia "Verejné financie a euro"

Dátum: 4. 12. 2007
Čas začiatku:
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Slávnostná aula EF UMB
Odborný gestor: KFÚ EF UMB - Ing. Pisár
Hlavný cieľ: Otázky súvisiace so zavedením eura v SR, najmä z pohľadu procesu vstupu do eurozóny.
Kategória:
Rokovací jazyk:
Zhodnotenie:
 
Kontaktná osoba
Meno:  
Titul:
Organizácia:
E-mail:  
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Tomášiková Monika