Úvod > Fakulta >

Študentské vedecké fórum 2006

Dňa 27. apríla 2006 sa na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a na jej detašovanom pracovisku v Poprade uskutočnil 12. ročník medzinárodnej študentskej vedeckej konferencie

„Študentské vedecké fórum 2006",

v rámci ktorého študenti prezentovali svoje vedecké práce. Už po piatykrát sa konferencie zúčastnili aj študenti zo zahraničia – Maďarska, Poľska a Českej republiky, čím podujatie nadobúda medzinárodný charakter.
Podľa tematického zamerania boli prihlásené práce rozdelené do 5 sekcií v Banskej Bystrici a 1 sekcia v Poprade. Kvalitu študentských prác, prezentáciu problémov, didaktiku spracovania i reakciu na položené otázky v jednotlivých sekciách posudzovali na základe schválených kritérií komisie, zostavené z pedagogických a vedeckých pracovníkov a zástupcu študentov.
Podľa úrovne spracovania prác a ich prezentácie komisie určili poradie v jednotlivých sekciách a pre víťazné práce odporučili predsedovia komisií na ocenenia Literárneho fondu, Ceny dekanky EF UMB za najlepšiu študentskú prácu a taktiež budú fakultu reprezentovať na celoštátnej konferencii ŠVA v Nových Zámkoch.
 
Dátum: 27. 4. 2006
Čas začiatku:
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB
Odborný gestor: Ekonomická fakulta UMB
Hlavný cieľ: nie je
Kategória: Súťaže
Rokovací jazyk: slovenský
český
anglický
nemecký
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:nie sú
Ďalšie informácienie sú
Web: http://www.ef.umb.sk
 
Kontaktná osoba
Meno: - -
Titul:
Organizácia:
E-mail:  
Telefón:
 
Fotogaléria
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: