Úvod > Fakulta >

Študentská osobnosť

Dňa 12.12.2005 udelila Slovenská komora mladých

Ing. Ladislavovi K l e m e n t o v i

internému doktorandovi Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici titul Študentská osobnosť Slovenska r. 2004 za mimoriadne výsledky v študijnej ako aj vedeckovýskumnej oblasti v akademickom roku 2004/2005.

Srdečne blahoželáme!
 
Dátum: 12. 12. 2005
Čas začiatku:
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Slovenská komora mladých
Odborný gestor: Slovenská komora mladých
Hlavný cieľ: nie je
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:nie sú
Ďalšie informácienie sú
Web: http://www.ef.umb.sk
 
Kontaktná osoba
Meno: - -
Titul:
Organizácia:
E-mail:  
Telefón:
 
Fotogaléria
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: