Úvod > Fakulta >

Prednáška - prof. Hindls, prof. Hronová

Dňa 3.6.2005 uskutočnili prof. Ing. R. Hindls, CSc. a prof. Ing. S. Hronová, CSc. z Vysokej školy ekonomickej v Prahe prednášku na tému
AUDITORSKÉ A KONTROLNÉ POSTUPY METÓDOU VÝBERU VZORKY
 
Dátum: 3. 6. 2005
Čas začiatku:
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB
Odborný gestor: Ekonomická fakulta UMB
Hlavný cieľ: nie je
Kategória: Zahraničný prednášajúci
Rokovací jazyk: slovenský
český
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:nie sú
Ďalšie informácienie sú
Web: http://www.ef.umb.sk
 
Kontaktná osoba
Meno: - -
Titul:
Organizácia:
E-mail:  
Telefón:
 
Fotogaléria
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: