Úvod > Fakulta >

Prednáška - p. Kago

Dňa 4. mája 2005 uskutočnil na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici prednášku p. Karl Heinz KAGO – majiteľ podnikov na výstavbu vykurovacích systémov z Norimbergu, na tému:

„Základy úspešného podnikania dnes a v budúcnosti".
 
Dátum: 4. 5. 2005
Čas začiatku:
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB
Odborný gestor: Ekonomická fakulta UMB
Hlavný cieľ: nie je
Kategória: Zahraničný prednášajúci
Rokovací jazyk: slovenský
nemecký
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:nie sú
Ďalšie informácienie sú
Web: http://www.ef.umb.sk
 
Kontaktná osoba
Meno: - -
Titul:
Organizácia:
E-mail:  
Telefón:
 
Fotogaléria
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: