Úvod > Fakulta >

Prednáška - p. Norel

Pre študentov frankofónneho štúdia Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici uskutočnil v dňoch 11. – 14. apríla 2005 prednášky p. P. Norel z Univerzity v Poitier. Prednášky sa uskutočnili na základe zmluvy s Francúzskym veľvyslanectvom v Bratislave.
 
Dátum: 14. 4. 2005
Čas začiatku:
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB
Odborný gestor: Ekonomická fakulta UMB
Hlavný cieľ: nie je
Kategória: Zahraničný prednášajúci
Rokovací jazyk: slovenský
anglický
francúzsky
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:nie sú
Ďalšie informácienie sú
Web: http://www.ef.umb.sk
 
Kontaktná osoba
Meno: - -
Titul:
Organizácia:
E-mail:  
Telefón:
 
Fotogaléria
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: