Úvod > Fakulta >

Ing. E: Jurzyca: Zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania na Slovensku

Dátum: 5. 12. 2011
Čas začiatku: 14:30
Čas ukončenia: 16:00
Usporiadateľ: Rektorát
Miesto: aula Rotunda EF UMB
Hlavný cieľ: -

Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:-
Ďalšie informácie-
 
Kontaktná osoba
Meno: - -
Titul:
Organizácia:
E-mail:  
Telefón:
 
Fotogaléria
 
Zoznam priložených súborov

Prednaska_p_minister.pdf (1. 12. 2011 15:31:16)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Tokarska Gabriela