Úvod > Fakulta >

Vedecká kaviareň so Stanislavom Komárekom

Dátum: 15. 12. 2011
Čas začiatku: 17:00
Čas ukončenia: 17:00
Usporiadateľ: Rektorát
Miesto: Hotel Národný dom, Národná 11, 974 01 Banská Bystrica
Odborný gestor: prof. RNDr. Stanislav Komárek, Dr.
Hlavný cieľ: Posedenie pri šálke kávy s osobnosťami vedy, techniky a umenia.
Kategória: Kongres medzinárodný (v SR alebo v ČR v svetovom jazyku)
Rokovací jazyk:
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:Hlavná téme: Příroda a kultura
Ďalšie informáciePo skončení bude voľna diskusia s prednášajúcim. Rezervácie nahláste najneskôr jeden deň vopred prostredníctvom e-mailu: vedecka.kaviaren@umb.sk
Web: http://www.umb.sk/umb/umbbb.nsf/page/Vedecka_kaviaren
 
Kontaktná osoba
Meno: Marián Lihan
Titul: Ing.
Organizácia: Rektorát UMB
E-mail:
vedecka.kaviaren
Telefón:
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: