Úvod > Fakulta >

Medzinárodná akreditácia

V dňoch 12. a 13. apríla 2005 na pôde Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pracovala 5 členná komisia Európskej komisie (EAPAA), ktorej cieľom bolo overenie spôsobilosti fakulty ponúkať študijné programy verejná ekonomika a verejné služby na medzinárodne akceptovateľnej úrovni. Študijné programy odborne garantujú Katedra verejnej ekonomiky a Katedra rozvoja obcí, miest a regiónov Ekonomickej fakulty UMB.

Predmetom hodnotenia bolo obsahové zameranie študijných programov, kvalita vzdelávacieho procesu a systém riadenia, personálne, materiálne a finančné podmienky.

Výsledok akreditácie sa fakulta dozvie v auguste po zasadnutí komisie v Bruseli.
 
Dátum: 12. 4. 2005 - 13. 4. 2005
Čas začiatku:
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB
Odborný gestor: Ekonomická fakulta UMB
Hlavný cieľ: nie je
Kategória: Kongres medzinárodný (v SR alebo v ČR v svetovom jazyku)
Rokovací jazyk: slovenský
anglický
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:nie sú
Ďalšie informácienie sú
Web: http://www.ef.umb.sk
 
Kontaktná osoba
Meno: - -
Titul:
Organizácia:
E-mail:  
Telefón:
 
Fotogaléria
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: