Úvod > Fakulta >

Prednáška - p. Gilles Rouet

Dňa 5. apríla 2005 p. Gilles ROUET z Oddelenia univerzitnej a vedeckej spolupráce Francúzskeho veľvyslanectva v Bratislave uskutočnil prednášku pre študentov frankofónneho štúdia o Lisabonskej a Bolonskej konferencii.
 
Dátum: 5. 4. 2005
Čas začiatku:
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB
Odborný gestor: Ekonomická fakulta UMB
Hlavný cieľ: nie je
Kategória: Zahraničný prednášajúci
Rokovací jazyk: slovenský
francúzsky
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:nie sú
Ďalšie informácienie sú
Web: http://www.ef.umb.sk
 
Kontaktná osoba
Meno: - -
Titul:
Organizácia:
E-mail:  
Telefón:
 
Fotogaléria
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: