Úvod > Fakulta >

Inauguračná prednáška - doc. Jaroslav Ďaďo, PhD.

Dátum: 18. 3. 2004
Čas začiatku:
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: EF UMB, Tajovského 10, poslucháreň P2
Odborný gestor: Ekonomická fakulta UMB
Hlavný cieľ: nie je
Kategória: Prednášky
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:nie sú
Ďalšie informácienie sú
Web: http://www.ef.umb.sk
 
Kontaktná osoba
Meno: - -
Titul:
Organizácia:
E-mail:  
Telefón:
 
Fotogaléria
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: