Úvod > Fakulta >

Prednáška - prof. Buzelay

Čiastočne frankofónne štúdium - Filiére partiellement francophone organizovalo prednášky riaditeľa Európskeho univerzitného centra v Nancy a profesora na Univerzite Paris-I-Panthéon-Sorbonne, ktoré sa uskutočnilo dňa 9. februára 2004 (pondelok) od 9,00 hod. do 13,00 hod. vo francúzskom jazyku.

Témy prednášok:
"La politique industrielle européenne et la concurrence des entreprises"
"Les perspectives de l´adhésion de la Slovaquie a l´Union économique et monétaire".
Pre záujemcov (nielen ekonómov) bola tiež diskusia na tému "L´élargissement de l´UE", vedená p. prof. A. Buzelayom na pôde Alliance francaise v Banskej Bystrici vo večerných hodinách.
Prednášky boli videokonferenčnou technológiou VRVS prenášané na Univerzity vo Zvolene a Žiline.
Záznam z prednášky v intranete.
 
Dátum: 9. 2. 2004
Čas začiatku:
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB
Odborný gestor: Ekonomická fakulta UMB
Hlavný cieľ: nie je
Kategória: Zahraničný prednášajúci
Rokovací jazyk: anglický
francúzsky
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:nie sú
Ďalšie informácienie sú
Web: http://www.ef.umb.sk
 
Kontaktná osoba
Meno: - -
Titul:
Organizácia:
E-mail:  
Telefón:
 
Fotogaléria
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: