Úvod > Fakulta >

Študetská vedecká aktivita 2012

Dátum: 29. 3. 2012
Čas začiatku:
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Slávnostná aula EF UMB
Kategória: Konferencia s medzinárodnou účasťou
Rokovací jazyk: slovenský
český
anglický
nemecký
francúzsky
Zhodnotenie:
Web: http://www.ef.umb.sk/ef/index.asp?uid=1899
 
Kontaktná osoba
Meno: Vanda Maráková
Titul: doc. Ing. PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB
E-mail:
vanda.marakova
Telefón:
 
Fotogaléria
 
Zoznam priložených súborov

ŠVA 2012 vyhodnotenie.pdf (3. 4. 2012 13:59:45)
Tlačová správa SVA 2012.pdf (3. 4. 2012 14:01:10)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Tokarska Gabriela