Úvod > Fakulta >

Výberové konanie na prax do Švajčiarska

Oznamujeme Vám, že výberové konanie na prax do Švajčiarska na letnú sezónu 2012 sa uskutoční dňa 7. februára 2012 (utorok). Zraz účastníkov je o 9.00 hod. v budove Ekonomickej fakulty UMB, Tajovského ul.10 v Banskej Bystrici, I. poschodie, č. dverí 124 (Slovensko-švajčiarske združenie). Výberové konanie za účasti zástupcov hotelovej školy v Chure sa skladá z písomného testu v nemčine a krátkeho pohovoru v nemčine za účelom overenia si Vašich komunikačných zručností v nemčine (tento faktor je najdôležitejší). Vzhľadom na väčší počet záujemcov je potrebné rátať na toto výberové konanie celý deň. Záujemci zo vzdialenejších škôl pôjdu na ústny pohovor skôr, písomný test je na začiatku spoločný pre všetkých študentov. Výsledky výberového konania sa dozviete prostredníctvom nášho združenia do dvoch- troch týždňov od skončenia pohovoru.
 
Dátum: 7. 2. 2012
Čas začiatku: 09:00
Čas ukončenia:
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Kancelária 124, Ekonomická fakulta UMB, Tajovského 10
Odborný gestor: prof. Ing. Peter Patúš, PhD.
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: nemecký
Zhodnotenie:
 
Kontaktná osoba
Meno: Peter  Patúš
Titul: prof. Ing. PhD.
Organizácia:
E-mail:
peter.patus
Telefón:
 
Prosím doručiť na Slovensko-švajčiarske združenie najneskôr do 27.januára 2012 vaše kompletné podklady zahrňujúce:
- 3 nové fotografie na pas (vzadu meno), z toho jedna nalepená na "Personalienblatt",
- životopis v nemčine v tabuľkovej forme (min. údaje: meno, adresa, dátum narodenia, rodina, školské vzdelanie, koníčky, dátum, podpis)
- podpísanú prihlášku (Anmeldung)
- vyplnený osobný dotazník (Personalienblatt)
- kópia cestovného pasu (len tie strany kde je fotografia, osobné údaje a podpis)
- ak máte potvrdenia o predchádzajúcej praxi (len fotokópie - preklad do nemčiny potvrdí naše združenie). Nie je však podmienka.
- preklad posledného školského vysvedčenia (Indexu) do nemčiny,
Manipulačný poplatok vo výške 15 EUR (v prípade, že nebudete úspešný na konkurze, tento sa nevracia) prineste so sebou na konkurz.
 
Fotogaléria
 
Zoznam priložených súborov

Pozvanka na konkurz ŠV 2012.docx (3. 1. 2012 13:20:09)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Tokarska Gabriela