Úvod > Fakulta >

Prijatie najlepších študentov za ak. rok 2010/2011

Pri príležitosti Dňa študentov vedenie Ekonomickej fakulty UMB oceňuje študentov, ktorí za predchádzajúci akademický rok dosiahli vynikajúce študijné výsledky.
Vedenie fakulty sa stretlo s 22 najlepšími študentmi, ktorí v akademickom roku dosiahli študijný priemer do 1,28.
 
Dátum: 15. 12. 2011
Čas začiatku: 13:00
Čas ukončenia: 14:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Zasadačka č. 3, EF UMB
Odborný gestor: prodekan pre pedagogickú činnosť
Hlavný cieľ: -
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
Zhodnotenie:
Tematické okruhy:-
Ďalšie informácie-
 
Kontaktná osoba
Meno: - -
Titul:
Organizácia:
E-mail:  
Telefón:
 
SRDEČNE BLAHOŽELÁME !!!
 
Fotogaléria
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Tokarska Gabriela