Úvod > Fakulta >

Inovácie v cestovnom ruchu ako predpoklad konkurencie schopnosti Slovenska na medzinárodom trhu cestovného ruchu

Dátum: 19. 4. 2012
Čas začiatku: 08:00
Čas ukončenia: 24:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Hotel LUX v Banskej Bystrici
Odborný gestor: prof. Ing. Marián Gúčik, PhD.
Hlavný cieľ: Cieľom konferencie je prezentovať výsledky vedeckého bádania a praktických skúsenosti z inovácií v cestovnom ruchu z hľadiska produktu Slovenska a jeho regiónov, umiestnenia na trhu a marketingovej komunikácie s dôrazom na konkurencieschopnosť na medzinárodnom trhu.
Kategória: Konferencia s medzinárodnou účasťou
Rokovací jazyk: slovenský
český
anglický
 
Kontaktná osoba
Meno: Ľudmila  Šmardová
Titul: Ing., PhD.
Organizácia: Ekonomická fakulta UMB
E-mail:
ludmila.smardova
Telefón: 00421-48-4462214
 
Fotogaléria
 
Zoznam priložených súborov

konferencia 2012.pdf (15. 5. 2012 16:13:34)
konferencia KCRaSS 2012.ppsx (15. 5. 2012 16:14:20)
Pozvánka a program konferencie.pdf (29. 3. 2012 8:19:50)
Program konferencie.pdf (20. 4. 2012 14:57:02)
Tlačová správa konferencia KCRaSS LUX 2012.pdf (20. 4. 2012 14:57:10)
Závery konferencie BB 2012.pdf (20. 4. 2012 14:57:16)

>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Tomášiková Monika