Úvod > Fakulta >

Deň otvorených dverí

Dátum: 28. 1. 2012
Čas začiatku: 10:00
Čas ukončenia: 13:00
Usporiadateľ: Ekonomická fakulta
Miesto: Ekonomická fakulta UMB, Slávnostná aula
Odborný gestor: Ing.Ladislav Klement PhD., doc. Ing. Hussam Musa PhD.
Hlavný cieľ: Informácia o štúdiu bakalárskych a inžinierskych študijných programoch na EF UMB.
Kategória: Iné
Rokovací jazyk: slovenský
 
Kontaktná osoba
Meno: Ladislav Klement
Titul: Ing.,PhD.
Organizácia: EF UMB
E-mail:
ladislav.klement
Telefón: 048-446 2150
 
Fotogaléria
>> Späť na zoznam všetkých akcií

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Aktualizoval: Tomášiková Monika